JOPPE-Till avel!

Joppe föddes den 26 juli 2014. Han har nu visat framtassarna på utställningar och fått fin kritik med flera Exellent samt ett cert!

Färg: black and tan. Vikt: 2,6.

Knäleder: 0,0.

Bett: saxbett 6+6

E:Kalbitos Amigo-Deverdad. U: Mymlans Fanny.