Fannys valpar

Isolde, som nu heter Nahla, ägs av Mersiha Visnjk och Jimmy Persson och bor i Eskilstuna.

Lilla Nahla.

Jennie och Joppe